BorĂ¥s

Tack till er som tjänstgjorde i allmänna valen 2022, er insats är viktig för demokratin! 

Ansökan att arbeta som röstmottagare är stängd och öppnas åter hösten 2023.

Valnämnden i Borås Stad ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar Valnämnden för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna Borås Stads vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Kommande val är till Europaparlamentet maj/juni 2024.

Kontaktuppgifter: 

Valnämndens Kansli
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 80 90
valnamnden@boras.se

Vi som arbetar med valet är Anna Enochsson valledare, Jacob Ingvarsson, valhandläggare och Lisette Elander valkoordinator. Vid frågor eller funderingar gällande valet tar vi tacksamt emot era eventuella synpunkter. Maila till Valnämndens epost-brevlåda.