BorĂ¥s

Välkommen till Borås Stads webb för val

 

Allmänna val och val till Europaparlamentet

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är Valnämnden ansvarig lokal myndighet. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler. 

 

Observera! Webben kommer att vara stängd då inget val är aktuellt.

 

 

Kontaktuppgifter: 

Valnämndens Kansli
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 70 16
valnamnden@boras.se