Borås

Välkommen till Borås Stads webb för val

Observera! Har du fått hem brev från Valnämnden så går du in på Min sida, loggar in med Bank ID och går sedan till Min placering för att bekräfta eller avsäga dig ditt uppdrag.

 

Allmänna val och val till Europaparlamentet

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är Valnämnden ansvarig lokal myndighet. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens vallokaler och förtidsröstningslokaler. 

 

Tjänstgöring som röstmottagare i Borås stad 

Observera att röstmottagare i Borås Stad ej får ha politiska förtroendeuppdrag eller kandidera till valet samt stå på politiska listor i Borås Stad.

Vid intresse av tjänstgöring som röstmottagare under EU-valet 2019 går det att tjänstgöra på valdagen, på förtidsröstningen eller på både valdagen och förtidsröstningen.

Arbetet som röstmottagare kräver ett tillmötesgående arbetssätt som ställer höga krav på noggranhet samtidigt som det kräver en förmåga att vara serviceinriktad. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Du måste vara 18 år för att arbeta som röstmottagare. 

 

Tjänstgöring som röstmottagare på valdagen 2019

I vallokalen på valdagen tjänstgör tre till fem röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet.

Som röstmottagare på valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.00 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på natten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i val tidigare. 

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Borås Stad kan du göra en intresseanmälan under fliken "Intresseanmälan" för arbete på valdagen. Indikera att du är intresserad av att arbeta på valdagen. Valnämndens kansli kommer att börja med bemanning av valdistrikten under våren 2019 och därefter kontakta aktuella för placering. 

 

Tjänstgöring som röstmottagare vid förtidsröstningen 2019

Inför EU-valet den 26 maj 2019 kommer Valnämnden att söka röstmottagare för tjänstgöring i förtidsröstningen. Förtidsröstningen påbörjas onsdagen den 8 maj och pågår fram till och med söndagen den 26 maj. Att arbeta i förtidsröstningen ger en timlön. Arbetet som röstmottagare under förtidsröstningen är schemalagt och sker såväl dagtid som på kvällar och helger, på olika platser runt om Borås Stad.

Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Är du intresserad av att arbeta i förtidsröstningen så gör en intresseanmälan ochindikera att du är intresserad av att jobba i förtidsröstningen. 

 

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att tjänstgöra som röstmottagare under valdagen eller vid förtidsröstningen anmäler du det via formuläret som finns under fliken Intresseanmälan. Glöm inte att indikera om du är intresserad av att jobba på valdagen, i förtidsröstningen eller båda. 

 

Kontaktuppgifter: 

Valnämndens Kansli
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 70 16
valnamnden@boras.se