Borås

 Om allmänna val i Sverige

Valnämnden i Borås Stad ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar Valnämnden för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna Borås Stads vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Inför tjänstgöring som röstmottagare i Borås Stad

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:  

 

  • har fyllt 18 år senast valdagen 
  • talar god svenska
  • är stresstålig, serviceinriktad och noggrann
  • inte har några politiska förtroendeuppdrag under mandatperioden 2018-2022 eller kandiderar till kommande mandatperiod
  • språkkunskaper är meriterande
  • kan legitimera sig med BankID

Uppdraget som röstmottagare på valdagen
I en vallokal arbetar 8-10 röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en är förordnad som ordförande och en som första vice ordförande, med resterande förordnade som övriga röstmottagare. Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen. Det är myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till vallokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30, med flera raster, tills dess att alla röster är räknade sent på kvällen. Ordförande och vice ordförande för varje distrikt förväntas vara i respektive vallokal från kl 07:00. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Vänligen observera att om du erbjuds uppdraget som röstmottagare och tackar ja till att medverka så är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss om du får förhinder. 

Din medverkan är viktig för oss och för genomförandet av valet!

Ersättning och utbildning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val.  För utbildningen ges ett arvode på 800 kr för utbildningstillfället och det skattepliktiga arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i kursen och tjänstgöring på valdagen (både dagen och kvällen).

Ersättningen är 4 000 kr för ordförande, 3 500 kr för vice ordförande, 3 000 kr för ordinarie röstmottagare samt 1 300 kr för reserver.

Anmäl intresse eller bekräfta erbjuden placering
Om du inte tjänstgjorde som röstmottagare i EP-valet 2019 ska du fylla i en "Intresseanmälan" från menyn ovan. Placering av nya röstmottagare startar under senhösten och pågår ända fram till valdagen löpande med besked till dig som anmält intresse. 

Du kan kontakta oss på valnamnden@boras.se om du vill veta mer.
 

Personal till förtidsröstningen

Förtidsröstningen pågår mellan 24 augusti - 11  september. I en förtidsröstningslokal arbetar 4-10 röstmottagare. Dessa har olika roller i vallokalen: en eller två arbetar som ansvariga för förtidsröstningslokalen och resterande förordnade som röstmottagare. Ansvariga leder arbetet i lokalen. Det är myndighetsutövning att tjänstgöra som röstmottagare och det är röstmottagarna som ansvarar för ordning i och i anslutning till lokalen. Uppdraget som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. Du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. 

Ersättning och utbildning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. Du får en timlön 220 kr/h som röstmottagare och ansvariga får 270 kr/h. Det skattepliktiga arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, dvs. deltagande i kursen och tjänstgöringen i antalet timmar.

  

Kontaktuppgifter: 

Valnämndens Kansli
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033-35 80 90
valnamnden@boras.se

Vi som arbetar med valet är Anna Enochsson valledare, Jacob Ingvarsson, valhandläggare och Lisette Elander valkoordinator. Vid frågor eller funderingar gällande valet tar vi tacksamt emot era eventuella synpunkter. Maila till Valnämndens epost-brevlåda.

Varmt välkommen med er ansökan!